Üç Soru, İki Kitap, Bir Yazar: Hasan Basri Şenel

Hasan Basri Şenel ve nitelikli eserlerinin ortaya koyduğu kurgunun ve bittabi elimizdeki gerçeklerden doğan cesaretle şunu sorabiliriz artık: Bu kadar farklı suç işlenirken cinayetin ötesi neden daha fazla yazılmaz?…